Multimastit (Benzylopenicilinum procainum, streptomycini sulfas, neomycini sulfas, prednisolonum – zawiesina dowymieniowa) | Scan Vet Poland Sp. z o.o.

Multimastit [Benzylopenicilinum procainum, streptomycini sulfas, neomycini sulfas, prednisolonum] (zawiesina dowymieniowa). W skład tego produktu wchodzą: Prednisolonum, neomycyny siarczan, penicylina prokainowa, streptomycyny siarczan. Producentem tego produktu jest Scan Vet Poland Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Prednisolonum, neomycyny siarczan, penicylina prokainowa, streptomycyny siarczan
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: (100000 j.m. + 100 mg + 100 mg + 10 mg)/ 5 g
Forma produktu: zawiesina dowymieniowa

Producent: Scan Vet Poland Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 0035
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: QJ51RV01

Informacje o składnikach leku

prednisolonum - Prednizolon – syntetyczny glikokortykosteroid o działaniu przeciwzapalnym, immunosupresyjnym i przeciwalergicznym.

neomycyny siarczan - Siarczan magnezu, pot. sól gorzka, MgSO4 – nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu siarkowego i magnezu.

penicylina prokainowa - Penicylina prokainowa – połączenie benzylopenicyliny z prokainą, która dzięki swoim właściwościom przeciwbólowym zmniejsza ból podczas iniekcji tego antybiotyku. Dzięki temu połączeniu benzylopenicylina prokainowa po podaniu domięśniowym znacznie wolniej się wchłania i wydala z organizmu, dzięki czemu przedłuża się jej okres działania w organizmie i można ją podawać co 12–24 godziny. Podczas podawania penicyliny prokainowej należy uważać, aby nie podać jej do naczynia, ponieważ może to wywołać zespół Hoigné.

streptomycyny siarczan - Morfina (łac. Morphinum) – organiczny związek chemiczny z grupy alkaloidów. Wchodzi w skład opium i jest jego najistotniejszym składnikiem psychoaktywnym. Została wyodrębniona w roku 1804 przez Friedricha Sertürnera. W stanie czystym jest białą substancją stałą, o gorzkim smaku, słabo rozpuszczalną w wodzie. Ma działanie narkotyczne (odurzające), przeciwbólowe, przeciwkaszlowe, przeciwbiegunkowe, działa depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy (zalicza się do depresantów). Nadmierne dawki mogą prowadzić do śpiączki z depresją ośrodka oddechowego (niewydolność oddechowa). Kilkunastokrotne użycie morfiny prowadzi do uzależnienia fizycznego, uzależnienie psychiczne występuje znacznie szybciej. Powtarzanie dawek morfiny, podobnie jak innych leków opioidowych, powoduje powstawanie tolerancji na lek. W medycynie jest stosowana w postaci doustnej jako chlorowodorek lub siarczan morfiny oraz w iniekcji jako siarczan morfiny. Preparaty z morfiną mogą być podawane doustnie, podskórnie, dożylnie a także do przestrzeni podpajęczynówkowej oraz zewnątrzoponowo. Ze względu na krótki okres półtrwania dawki morfiny należy często podawać w celu utrzymania działania przeciwbólowego. Opracowano tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu leku, które zapewniają działanie przeciwbólowe do 12 godzin. Mimo iż istnieje wiele nowszych, syntetycznych leków o działaniu przeciwbólowym opioidów lub farmakologicznie odmiennych, morfina nadal jest stosowana w leczeniu bólu. Morfina była wykorzystywana na dużą skalę przez wojska walczące w II wojnie światowej. Do jej pochodnych należą m.in.: kodeina – eter metylowy, tebaina – eter dimetylowy, heroina – pochodna diacetylowa, dionina – eter etylowy.Nazwa morfiny wywodzi się od imienia greckiego boga marzeń sennych – Morfeusza, ze względu na jej dawniej wykorzystywane nasenne właściwości. W starożytności i średniowieczu pito wywar z maku w celach narkotycznych oraz nasennych, między innymi dawano go małym dzieciom, aby były spokojniejsze i więcej spały.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu