Mycamine (Micafunginum – proszek do sporządzania roztworu do infuzji) | Astellas Pharma Europe B.V.

Mycamine to lek ludzki – a jego forma to proszek do sporządzania roztworu do infuzji. Jego skład to: Micafungin. Producent to Astellas Pharma Europe B.V.. Uzyskane zezwolenie jest ważne do: .

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Micafungin
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 100 mg
Forma produktu: proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Producent: Astellas Pharma Europe B.V.
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: J02AX05

Powered by bazalekow.eu