Nafpenzal DC (Benzylpenicillinum procainum + Nafcillinum + Dihydrostreptomycinum – maść dowymieniowa) | Intervet International B.V.

Nafpenzal DC [Benzylpenicillinum procainum + Nafcillinum + Dihydrostreptomycinum] (maść dowymieniowa). W skład tego produktu wchodzą: dihydrostreptomycyna (w postaci siarczanu), nafcylina sodowa jednowodna, Benzylpenicillinum procainum. Producentem tego produktu jest Intervet International B.V., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: dihydrostreptomycyna (w postaci siarczanu), nafcylina sodowa jednowodna, Benzylpenicillinum procainum
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: (300 mg + 100 mg + 100 mg)/3 g
Forma produktu: maść dowymieniowa

Producent: Intervet International B.V.
Numer zezwolenia: 0688
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: QJ51RC23

Informacje o składnikach leku

dihydrostreptomycyna w postaci siarczanu - Heparyna (łac. Heparinum) – organiczny związek chemiczny, polisacharyd zbudowany głównie z N-siarczanu i O-siarczanu glikozoaminoglikanu zbudowanego z reszt D-glukozaminy i kwasu L-iduronowego połączonych w nierozgałęziony łańcuch. Masa molowa cząsteczek heparyny mieści się w granicach 3000–30 000 g/mol. W warunkach fizjologicznych heparyna jest polianionem. Jest naturalnym czynnikiem zapobiegającym krzepnięciu krwi w naczyniach krwionośnych, działając hamująco na wszystkie jego etapy, głównie na fazę przejścia protrombiny w trombinę i jej działanie na fibrynogen. Heparyna aktywuje antytrombinę – osoczowy czynnik hamujący działanie trombiny. Obniża także poziom cholesterolu i lipidów, poprzez aktywację lipazy lipoproteinowej. W większych stężeniach może również hamować agregację trombocytów oraz ich adhezję (przyleganie do powierzchni) do ścian naczyń krwionośnych. Heparyna jest wyłapywana przez ściany naczynia i zwiększa ich ładunek ujemny, co utrudnia przyleganie trombocytów i zapobiega powstawaniu skrzepów przyściennych. Wytwarzana przez komórki tuczne, makrofagi i komórki śródbłonka naczyń, działa szybko, lecz krótkotrwale. Heparyna jest stosowana jako lek przeciwzakrzepowy zapobiegając tworzeniu się skrzeplin, standardowo stosowany u chorych poddawanych zabiegom chirurgicznym i unieruchomionym z powodu choroby, w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej, ostrych zespołach wieńcowych. Stosuje się preparaty heparyny niefrakcjonowanej (podawanej dożylnie lub podskórnie) oraz heparyny drobnocząsteczkowej (stosowanej podskórnie). Zaobserwowano, że u 1-3% chorych dochodzi do reakcji immunologicznej organizmu, polegającej na produkcji przeciwciał przeciw trombocytom. Skutkiem tego jest zmniejszenie liczby trombocytów w osoczu, co prowadzi do ich aktywacji i paradoksalnego powstawania skrzeplin.

nafcylina sodowa jednowodna - Oksacylina – półsyntetyczny antybiotyk beta-laktamowy należący do grupy penicylin o wąskim spektrum działania.Wykazuje oporność wobec klasycznych plazmidowych penicylinaz, które są wytwarzane przez gronkowce (bakterie te są więc oporne na klasyczną penicylinę). Lek używany jest głównie do zwalczania wrażliwych szczepów gronkowców, które nie wykształciły innych mechanizmów oporności, takich jak wytwarzanie silniejszych beta-laktamaz czy zmiany miejsca docelowego (MRSA). Poza gronkowcami, antybiotyk zachowuje aktywność względem paciorkowców, z tym że jest ona niższa niż naturalnej penicyliny G. Innymi penicylinami półsyntetycznymi o wąskim spektrum są nafcylina, dicloxacylina, oraz używana głównie do diagnostyki mikrobiologicznej metycylina. Zobacz też: Oksytetracyklina

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu