Nexpram (Escitalopramum – tabletki powlekane) | InPharm Sp. z o.o.

Nexpram [Escitalopramum] (tabletki powlekane). W skład tego produktu wchodzą: Escitalopramum. Producentem tego produktu jest InPharm Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2024-10-25 (procedura rejestracji: IR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Escitalopramum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 10 mg
Forma produktu: tabletki powlekane

Producent: InPharm Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 407/19
Ważność zezwolenia: 2024-10-25
Procedura rejestracji: IR
ATC: N06AB10

Informacje o składnikach leku

escitalopramum - Escitalopram – organiczny związek chemiczny, S-enancjomer citalopramu, który jest dotychczas najbardziej selektywnym inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny, klasyfikowany jako allosteryczny inhibitor zwrotnego wychwytu serotoniny (ASRI). Wykazuje około dwukrotnie silniejsze działanie, w porównaniu do mieszaniny racemicznej. Wprowadzony do lecznictwa światowego w 2001 roku przez duńską firmę H. Lundbeck. Znalazł zastosowanie jako lek przeciwdepresyjny w leczeniu stanów o dużym nasileniu, przebiegających z lękiem, z agorafobią lub bez agorafobii. W porównaniu z citalopramem działanie escitalopramu jest silniejsze, a działania niepożądane pojawiają się rzadziej. W Polsce zarejestrowany jest do leczenia depresji, lęku napadowego (z agorafobią lub bez), lęku społecznego (fobii społecznej) oraz zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego. Różni się od citalopramu bardziej wybiórczym działaniem hamującym wychwyt zwrotny serotoniny. Nie wykazuje powinowactwa lub wykazuje bardzo niewielkie powinowactwo do wielu receptorów, w tym receptorów serotoninergicznych 5-HT1A, 5-HT2, receptorów dopaminergicznych D1 i D2, receptorów adrenergicznych ɑ1, ɑ2 i ß oraz receptorów histaminowych H1, muskarynowych, benzodiazepinowych i opioidowych. Czas półtrwania leku wynosi 27–32 godziny. Escitalopram nie ma istotnego klinicznie wpływu na izoenzymy cytochromu P450.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu