Nobivac Bb (Żywy szczep B-C2 bakterii Bordetella bronchiseptica – liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny) | Intervet International B.V.

Lek o nazwie Nobivac Bb (Żywy szczep B-C2 bakterii Bordetella bronchiseptica / liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny). W skład tego produktu wchodzą: []. Producentem tego produktu jest Intervet International B.V., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: []
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: -
Forma produktu: liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny

Producent: Intervet International B.V.
Numer zezwolenia: EU/2/02/034
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: QI06AE02

Powered by bazalekow.eu