Oxycodone Polpharma (Oxycodoni hydrochloridum – roztwór do wstrzykiwań lub infuzji) | Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

Oxycodone Polpharma [Oxycodoni hydrochloridum] (roztwór do wstrzykiwań lub infuzji). W skład tego produktu wchodzą: Oxycodoni hydrochloridum. Producentem tego produktu jest Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2020-09-27 (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Oxycodoni hydrochloridum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 10 mg/ml
Forma produktu: roztwór do wstrzykiwań lub infuzji

Producent: Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
Numer zezwolenia: 22711
Ważność zezwolenia: 2020-09-27
Procedura rejestracji: DCP
ATC: N02AA05

Powered by bazalekow.eu