Pamidronat medac 3 mg/ml (Dinatrii pamidronas – koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji) | medac Gesellschaft fur klinische Specialpraparate mbH

Lek (ludzki) o nazwie Pamidronat medac 3 mg/ml – substancja aktywna: Dinatrii pamidronas (koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji). W skład tego produktu wchodzą: Dinatrii pamidronas. Producentem tego produktu jest medac Gesellschaft fur klinische Specialpraparate mbH, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: MRP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Dinatrii pamidronas
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 3 mg/ml
Forma produktu: koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Producent: medac Gesellschaft fur klinische Specialpraparate mbH
Numer zezwolenia: 12236
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: MRP
ATC: M05BA03

Informacje o składnikach leku

dinatrii pamidronas - Kwas pamidronowy (łac. acidum pamidronicum) – organiczny związek chemiczny z grupy bisfosfonianów. W postaci soli disodowej, pamidronianu disodu (łac. dinatrii pamidronas), stosowany jest jako lek zmniejszający resorpcję kości przez hamowanie czynności osteoklastów (komórek kościogubnych). Efektem jego działania jest zmniejszenie poziomu wapnia we krwi (szczególnie istotne w leczeniu hiperkalcemii), zmniejszenie wydalania z moczem produktów resorpcji kości – hydroksyproliny, wapnia i fosforu. Lek podawany jest dożylnie, co zapewnia 100% biodostępność. W ok. 50% wiąże się z białkami, głównie albuminami. Ok. 20–55% dawki wydalane jest z moczem w postaci niezmienionej w ciągu 72 h, reszta łączy się z tkanką kostną. Podobnie jak inne bisfosfoniany podawane dożylnie nie podlega przemianom metabolicznym.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu