Moviprep (Preparat złożony – proszek do sporządzania roztworu doustnego) | Norgine B.V.

Lek o nazwie Moviprep (Preparat złożony / proszek do sporządzania roztworu doustnego). W skład tego produktu wchodzą: Macrogolum, Natrii sulfas anhydricum, Natrii chloridum, Kalii chloridum, Acidum ascorbicum, Natrii ascorbas. Producentem tego produktu jest Norgine B.V., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: MRP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Macrogolum, Natrii sulfas anhydricum, Natrii chloridum, Kalii chloridum, Acidum ascorbicum, Natrii ascorbas
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: -
Forma produktu: proszek do sporządzania roztworu doustnego

Producent: Norgine B.V.
Numer zezwolenia: 18298
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: MRP
ATC: A06AD

Informacje o składnikach leku

natrii chloridum - Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik medyczny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu, zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

kalii chloridum - Chlorek potasu (łac. Kalii chloridum) – nieorganiczny związek chemiczny z grupy chlorków, sól potasowa kwasu solnego.

acidum ascorbicum - Kwas askorbinowy, witamina C, E300 (łac. acidum ascorbicum) – organiczny związek chemiczny z grupy nienasyconych alkoholi polihydroksylowych. Jest niezbędny do funkcjonowania organizmów żywych. Dla niektórych zwierząt, w tym ludzi, jest witaminą, czyli musi być dostarczany w pożywieniu. Jest także przeciwutleniaczem stosowanym jako dodatek do żywności.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu