Pemetrexed Hospira (Pemetrexedum – proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji) | Pfizer Europe MA EEIG

Pemetrexed Hospira [Pemetrexedum] (proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji). W skład tego produktu wchodzą: Pemetrexedum. Producentem tego produktu jest Pfizer Europe MA EEIG, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Pemetrexedum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 1000 mg
Forma produktu: proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji

Producent: Pfizer Europe MA EEIG
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: L01BA04

Powered by bazalekow.eu