Fasturtec (Rasburicasum – proszek i rozpuszczalnik do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji dożylnych) | sanofi-aventis groupe

Fasturtec [Rasburicasum] (proszek i rozpuszczalnik do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji dożylnych). W skład tego produktu wchodzą: Rasburicasum. Producentem tego produktu jest sanofi-aventis groupe, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Rasburicasum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 1,5 mg/ml
Forma produktu: proszek i rozpuszczalnik do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji dożylnych

Producent: sanofi-aventis groupe
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: V03AF07

Powered by bazalekow.eu