Phenocillin (Phenoxymethylpenicillinum kalicum – proszek do podania w wodzie do picia) | Eurovet Animal Health B.V.

Lek o nazwie Phenocillin (Phenoxymethylpenicillinum kalicum / proszek do podania w wodzie do picia). W skład tego produktu wchodzą: Phenoxymethylpenicillinum kalicum. Producentem tego produktu jest Eurovet Animal Health B.V., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2022-10-13 (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Phenoxymethylpenicillinum kalicum
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: 800 mg (co odpowiada 887 mg fenoksymetylopenicyliny potasowej)
Forma produktu: proszek do podania w wodzie do picia

Producent: Eurovet Animal Health B.V.
Numer zezwolenia: 2705
Ważność zezwolenia: 2022-10-13
Procedura rejestracji: DCP
ATC: QJ01CE02

Informacje o składnikach leku

phenoxymethylpenicillinum kalicum - Fenoksymetylopenicylina (łac. Phenoxymethylpenicillinum; V-cylina, penicylina V) – antybiotyk, należący do grupy β-laktamów, a dokładniej do penicylin naturalnych. Ma działanie bakteriobójcze dlatego najlepiej działa na bakterie w fazie aktywnego namnażania. Swoim działaniem jest bardzo podobna do benzylopenicyliny, istotną różnicą między nimi jest oporność fenoksymetylopenicyliny na kwas solny, dzięki czemu można podawać ją doustnie.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu