Piperacillin/Tazobactam Noridem (Piperacillinum + Tazobactamum – proszek do sporządzania roztworu do infuzji) | Noridem Enterprises Ltd.

Lek (ludzki) o nazwie Piperacillin/Tazobactam Noridem – substancja aktywna: Piperacillinum + Tazobactamum (proszek do sporządzania roztworu do infuzji). W skład tego produktu wchodzą: Piperacillinum, Tazobactamum. Producentem tego produktu jest Noridem Enterprises Ltd., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Piperacillinum, Tazobactamum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 4 g + 0,5 g
Forma produktu: proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Producent: Noridem Enterprises Ltd.
Numer zezwolenia: 20926
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: DCP
ATC: J01CR05

Informacje o składnikach leku

piperacillinum - Piperacylina (łac. piperacillinum) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny, bakteriobójczy antybiotyk beta-laktamowy z grupy penicylin.

tazobactamum - Tazobaktam – organiczny związek chemiczny, związek syntetyczny, sulfon pochodny kwasu penicylanowego, mający strukturę antybiotyku β-laktamowego. Należy do inhibitorów β-laktamaz, które mogą być podawane razem z antybiotykami β-laktamowymi, w celu uchronienia ich przed zniszczeniem przez bakteryjne β-Laktamazy. Obecnie stosuje się połączenia tazobaktamu z piperacyliną (Tazocin).

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Tagi: , , ,

Powered by bazalekow.eu