Polprazol (Omeprazolum – proszek do sporządzania roztworu do infuzji) | Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

Lek (ludzki) o nazwie Polprazol – substancja aktywna: Omeprazolum (proszek do sporządzania roztworu do infuzji). W skład tego produktu wchodzą: Omeprazolum. Producentem tego produktu jest Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: MRP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Omeprazolum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 40 mg
Forma produktu: proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Producent: Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
Numer zezwolenia: 15661
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: MRP
ATC: A02BC01

Powered by bazalekow.eu