Poulvac TRT (Szczepionka do uodparniania kur i indyków przeciw zakażeniom wywoływanym przez pneumowirusy ptasie, żywa – Liofilizat do sporządzania zawiesiny do podawania w sprayu, do oka lub otworu nosowego) | Zoetis Polska Sp. z o.o.

Poulvac TRT [Szczepionka do uodparniania kur i indyków przeciw zakażeniom wywoływanym przez pneumowirusy ptasie, żywa] (Liofilizat do sporządzania zawiesiny do podawania w sprayu, do oka lub otworu nosowego). W skład tego produktu wchodzą: wirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy indyków szczep Clone K, atenuowany. Producentem tego produktu jest Zoetis Polska Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: wirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy indyków szczep Clone K, atenuowany
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: -
Forma produktu: Liofilizat do sporządzania zawiesiny do podawania w sprayu, do oka lub otworu nosowego

Producent: Zoetis Polska Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 1036
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: QI01CD01

Informacje o składnikach leku

atenuowany - Choroba Heinego-Medina (łac. poliomyelitis anterior acuta, ostre nagminne porażenie dziecięce, wirusowe zapalenie rogów przednich rdzenia kręgowego, H14, pot. też heinemedina) – wirusowa choroba zakaźna wywoływana przez wirus polio (wirus zapalenia rogów przednich rdzenia kręgowego), przenoszona drogą fekalno-oralną. Nazwa tej choroby wywodzi się od nazwisk dwóch uczonych, którzy tę chorobę opisali: Jakob Heine (w roku 1840 jako porażenie dziecięce) i Karl Oskar Medin (w roku 1890 jako ostrą chorobę zakaźną). Aby rozpoznać polio, należy wyizolować i zidentyfikować wirusa, czy jest to szczep dziki, czy to zakażenie poszczepienne wirusem po rewersji do pełnej wirulencji.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu