Prazitel Plus (Praziquantelum + Pyrantelum + Febantelum – tabletka) | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Lek o nazwie Prazitel Plus (Praziquantelum + Pyrantelum + Febantelum / tabletka). W skład tego produktu wchodzą: parazikwantel, Pyrantelum, febantel. Producentem tego produktu jest Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: MRP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: parazikwantel, Pyrantelum, febantel
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: 50 mg+50 mg+150 mg
Forma produktu: tabletka

Producent: Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.
Numer zezwolenia: 1952
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: MRP
ATC: QP52A

Informacje o składnikach leku

pyrantelum - Pyrantel (pyrantelum) – organiczny związek chemiczny, lek przeciwpasożytniczy, działający na nicienie przez blokowanie ich przewodnictwa nerwowo-mięśniowego. Lek z wyboru w owsicy.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu