Sergon (Gonadropinum sericum equinum + Gonadropinum chorionicum – liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań) | Grabikowski-Grabikowska PPHU „INEX” Spółka Jawna

Lek o nazwie Sergon (Gonadropinum sericum equinum + Gonadropinum chorionicum / liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: Gonadotropinum sericum equinum, Gonadotrophinum chorionicum. Producentem tego produktu jest Grabikowski-Grabikowska PPHU „INEX” Spółka Jawna, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2021-12-05 (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Gonadotropinum sericum equinum, Gonadotrophinum chorionicum
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: (400 IU + 200 IU)/ 1 dawka 2 ml
Forma produktu: liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Producent: Grabikowski-Grabikowska PPHU "INEX" Spółka Jawna
Numer zezwolenia: 2558
Ważność zezwolenia: 2021-12-05
Procedura rejestracji: NAR
ATC: QG03GA99

Powered by bazalekow.eu