Skinsept Mucosa (Preparat złożony – roztwór) | Ecolab Sp. z o.o.

Lek (ludzki) o nazwie Skinsept Mucosa – substancja aktywna: Preparat złożony (roztwór). W skład tego produktu wchodzą: Ethanolum, Hydrogenii peroxidum, Chlorhexidini digluconas. Producentem tego produktu jest Ecolab Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Ethanolum, Hydrogenii peroxidum, Chlorhexidini digluconas
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: -
Forma produktu: roztwór

Producent: Ecolab Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 13033
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: D08AC52

Informacje o składnikach leku

ethanolum - Etanol, alkohol etylowy, C2H5OH – organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi.

hydrogenii peroxidum - Nadtlenek wodoru (H2O2) – nieorganiczny związek chemiczny z grupy nadtlenków, jedna z reaktywnych form tlenu. Otrzymany został po raz pierwszy przez Louisa Thénarda w 1818 roku w reakcji nadtlenku baru z kwasem azotowym.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu