Spiolto Respimat (Olodaterolum + Tiotropium – roztwór do inhalacji) | Boehringer Ingelheim International GmbH

Lek o nazwie Spiolto Respimat (Olodaterolum + Tiotropium / roztwór do inhalacji). W skład tego produktu wchodzą: Olodaterolum, Tiotropium. Producentem tego produktu jest Boehringer Ingelheim International GmbH, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2021-01-21 (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Olodaterolum, Tiotropium
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 2,5 mcg + 2,5 mcg
Forma produktu: roztwór do inhalacji

Producent: Boehringer Ingelheim International GmbH
Numer zezwolenia: 22941
Ważność zezwolenia: 2021-01-21
Procedura rejestracji: DCP
ATC: R03ALXX

Informacje o składnikach leku

olodaterolum - Olodaterol (łac. olodaterolum) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny z grupy benzoksazyn mający w swojej strukturze pierścień benzenowy. Lek o działaniu sympatykomimetycznym, o długim czasie działania trwającym ponad 24 godziny, działający selektywnie na receptory adrenergiczne β2.

tiotropium - Bromek tiotropiowy (łac. Tiotropii bromidum) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny o strukturze bromku czwartorzędowej soli amoniowej. Jest inhibitorem receptorów muskarynowych (M1–M5) i powoduje rozszerzenie oskrzeli. Stosuje się go jako lek wziewny w terapii przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Jego działanie utrzymuje się ponad 24 godziny, dlatego może być podawany raz na dobę. Dostępny jest pod nazwą handlową Spiriva.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu