Staloral (Wyciągi alergenowe pochodzenia zwierzęcego – roztwór do stosowania doustnego i podjęzykowego) | Stallergenes

Lek Staloral – substancja aktywna: Wyciągi alergenowe pochodzenia zwierzęcego (roztwór do stosowania doustnego i podjęzykowego). Zawiera w składzie: Wyciągi alergenowe pochodzenia zwierzęcego (sierść, nabłonki, pierze). Wyprodukowała go firma: Stallergenes, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Wyciągi alergenowe pochodzenia zwierzęcego (sierść, nabłonki, pierze)
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: Dawki podstawowe: stężenie: 0,1 IR/ml, 1 IR/ml. 10 IR/ml, 100 IR/ml lub stężenie: 0,1 IC/ml, 1 IC/ml. 10 IC/ml, 100 IC/ml; dawki podtrzymujące: stężenie 100 IR/ml lub stężenie 100 IC/ml
Forma produktu: roztwór do stosowania doustnego i podjęzykowego

Producent: Stallergenes
Numer zezwolenia: 08197
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: V01AA

Informacje o składnikach leku

nabłonki - Zespół ostrej niewydolności oddechowej, ARDS (od ang. acute respiratory distress syndrome), zespół (ostrej) niewydolności oddechowej (u) dorosłych (w odróżnieniu od IRDS), dawniej: mokre płuco, płuco wstrząsowe – poważna reakcja płuc na różne czynniki je uszkadzające. Jest to najpoważniejsze schorzenie prowadzące do obrzęku płuc wskutek wzrostu przepuszczalności bariery włośniczkowo-pęcherzykowej. ARDS jest poważnym stanem chorobowym płuc spowodowanym różnorodnymi bezpośrednimi lub pośrednimi czynnikami uszkadzającymi. Zespół ten charakteryzuje się zapaleniem miąższu płucnego prowadzącym do upośledzenia wymiany gazowej z towarzyszącym uwalnianiem mediatorów procesu zapalnego i hipoksemią. Często doprowadza do zespołu niewydolności wielonarządowej (MOF). Jest to stan zagrażający życiu, często kończący się śmiercią. Zazwyczaj wymaga zastosowania mechanicznej wentylacji oraz przyjęcia na oddział intensywnej opieki medycznej. Mniej poważną postacią jest ostre uszkodzenie płuc (ALI).

pierze - Pióro (łac. penna) – twory nabłonkowe pokrywające ciała części zwierząt, zwłaszcza ptaków. Podobnie jak łuski u gadów, pióra zachodzą na siebie dachówkowato.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu