Suvaxyn M. hyo- Parasuis, zawiesina do wstrzykiwań dla świń (Szczepionka przeciwko zakażeniom wywoływanym przez inaktywowane Mycoplasma Hyopneumoniae i inaktywowane Haemphilus parasuis serotyp 4 i 5 – zawiesina do wstrzykiwań) | Zoetis Polska Sp. z o.o.

Lek o nazwie Suvaxyn M. hyo- Parasuis, zawiesina do wstrzykiwań dla świń (Szczepionka przeciwko zakażeniom wywoływanym przez inaktywowane Mycoplasma Hyopneumoniae i inaktywowane Haemphilus parasuis serotyp 4 i 5 / zawiesina do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: Inaktywowane Mycoplasma hyopneumoniae szczep P-5722-3, Inaktywowane Haemophilus parasuit, serotyp 4, szczep 2170B, inaktywowane Haemophilus parasuis, serotyp 5, szczep IA84-29755. Producentem tego produktu jest Zoetis Polska Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: MRP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Inaktywowane Mycoplasma hyopneumoniae szczep P-5722-3, Inaktywowane Haemophilus parasuit, serotyp 4, szczep 2170B, inaktywowane Haemophilus parasuis, serotyp 5, szczep IA84-29755
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: -
Forma produktu: zawiesina do wstrzykiwań

Producent: Zoetis Polska Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 1820
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: MRP
ATC: QI09

Informacje o składnikach leku

serotyp 4 - Salmonelloza, salmoneloza (łac. salmonellosis) – jest to grupa chorób zakaźnych spowodowanych przez Gram-ujemne pałeczki Salmonella inne niż serotypy Salmonella typhi i Salmonella paratyphi odpowiedzialne z kolei za dur brzuszny. Salmonellozę wywołują głównie serotypy Salmonella enterica – Salmonella enteritidis i Salmonella typhimurium. Głównym źródłem infekcji jest żywność skażona odchodami zakażonych zwierząt, przede wszystkim są to jaja i mięso drobiowe. Zakażenia mogą przebiegać pod różnymi postaciami klinicznymi o różnym stopniu ciężkości, zwykle mają charakter samoograniczający i najczęściej przebiegają jako nieżyt żołądkowo-jelitowy. Rozpoznanie salmonellozy jest oparte o wyizolowanie bakterii z kału lub innego materiału biologicznego. Posiewy kału, ze względu na okresowość wydalania tych bakterii, muszą być co najmniej trzykrotnie powtórzone. Postać żołądkowo-jelitowa nie wymaga podaży antybiotyków, które sprzyjają występowaniu bezobjawowego nosicielstwa. W postaciach narządowych i uogólnionych stosuje się fluorochinolony lub cefalosporyny III generacji. Czasem konieczne jest postępowanie chirurgiczne. Nazwa pochodzi od nazwiska odkrywcy, amerykańskiego mikrobiologa Daniela Salmona.

serotyp 5 - Salmonelloza, salmoneloza (łac. salmonellosis) – jest to grupa chorób zakaźnych spowodowanych przez Gram-ujemne pałeczki Salmonella inne niż serotypy Salmonella typhi i Salmonella paratyphi odpowiedzialne z kolei za dur brzuszny. Salmonellozę wywołują głównie serotypy Salmonella enterica – Salmonella enteritidis i Salmonella typhimurium. Głównym źródłem infekcji jest żywność skażona odchodami zakażonych zwierząt, przede wszystkim są to jaja i mięso drobiowe. Zakażenia mogą przebiegać pod różnymi postaciami klinicznymi o różnym stopniu ciężkości, zwykle mają charakter samoograniczający i najczęściej przebiegają jako nieżyt żołądkowo-jelitowy. Rozpoznanie salmonellozy jest oparte o wyizolowanie bakterii z kału lub innego materiału biologicznego. Posiewy kału, ze względu na okresowość wydalania tych bakterii, muszą być co najmniej trzykrotnie powtórzone. Postać żołądkowo-jelitowa nie wymaga podaży antybiotyków, które sprzyjają występowaniu bezobjawowego nosicielstwa. W postaciach narządowych i uogólnionych stosuje się fluorochinolony lub cefalosporyny III generacji. Czasem konieczne jest postępowanie chirurgiczne. Nazwa pochodzi od nazwiska odkrywcy, amerykańskiego mikrobiologa Daniela Salmona.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu