Suvaxyn Parvo/E, emulsja do wstrzykiwań dla świń (Skojarzona, inaktywowana szczepionka przeznaczona do uodparniania świń przeciw parwowirozie i różycy – emulsja do wstrzykiwań) | Zoetis Polska Sp. z o.o.

Lek (weterynaryjny) o nazwie Suvaxyn Parvo/E, emulsja do wstrzykiwań dla świń – substancja aktywna: Skojarzona, inaktywowana szczepionka przeznaczona do uodparniania świń przeciw parwowirozie i różycy (emulsja do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: inaktywowany parwowirus świński szczep S-80, Inaktywowane bakterie Erysipelothrix rhusiopathiae szczep B-7 (serotyp 2). Producentem tego produktu jest Zoetis Polska Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: inaktywowany parwowirus świński szczep S-80, Inaktywowane bakterie Erysipelothrix rhusiopathiae szczep B-7 (serotyp 2)
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: szczepionka
Forma produktu: emulsja do wstrzykiwań

Producent: Zoetis Polska Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 1651
Ważność zezwolenia: 2020-04-09
Procedura rejestracji: NAR
ATC: QI09A

Powered by bazalekow.eu