Tolnexa (Docetaxelum – koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji) | Krka, d.d., Novo mesto

Lek Tolnexa – substancja aktywna: Docetaxelum (koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji). Zawiera w składzie: Docetaxelum. Wyprodukowała go firma: Krka, d.d., Novo mesto, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2018-05-22 (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Docetaxelum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 20 mg/ml
Forma produktu: koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Producent: Krka, d.d., Novo mesto
Numer zezwolenia: 21200
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: DCP
ATC: L01CD02

Powered by bazalekow.eu