Ultiva (Remifentanilum – proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji) | Aspen Pharma Trading Limited

Ultiva to lek ludzki – a jego forma to proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji. Jego skład to: Remifentanili hydrochloridum. Producent to Aspen Pharma Trading Limited. Uzyskane zezwolenie jest ważne do: Bezterminowy.

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Remifentanili hydrochloridum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 5 mg
Forma produktu: proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji

Producent: Aspen Pharma Trading Limited
Numer zezwolenia: 04582
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: N01AH06

Powered by bazalekow.eu