Vaqta 25 (Vaccinum hepatitidis A inactivatum adsorbatum Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, inaktywowana, adsorbowana – zawiesina do wstrzykiwań) | MSD Polska Sp. z o.o.

Vaqta 25 [Vaccinum hepatitidis A inactivatum adsorbatum Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, inaktywowana, adsorbowana] (zawiesina do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: Wirus zapalenia wątroby typu A, szczep CR326F (inaktywowany). Producentem tego produktu jest MSD Polska Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Wirus zapalenia wątroby typu A, szczep CR326F (inaktywowany)
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 25 U wirusa zapalenia wątroby typu A, szczep CR326F/0,5 ml; 1 dawka (0,5 ml), dla dzieci i młodzieży
Forma produktu: zawiesina do wstrzykiwań

Producent: MSD Polska Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 04210
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: J07BC01

Informacje o składnikach leku

wirus zapalenia wątroby typu a - Wirus zapalenia wątroby typu A, HAV (z ang. Hepatitis A Virus, oficjalna nazwa Hepatowirus A) – ssRNA wirus z rodziny Picornaviridae. HAV jest wirusem o średnicy 27 nm i symetrii ikosaedralnej. Znany jest jeden serotyp tego wirusa. HAV jest przyczyną wirusowego zapalenia wątroby typu A, tzw. żółtaczki pokarmowej.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu