Vemonis Femi (Metamizolum natricum + Caffeinum + Drotaverini hydrochloridum – tabletki powlekane) | Adamed Pharma S.A.

Vemonis Femi [Metamizolum natricum + Caffeinum + Drotaverini hydrochloridum] (tabletki powlekane). W skład tego produktu wchodzą: Metamizolum natricum, Caffeinum, Drotaverini hydrochloridum. Producentem tego produktu jest Adamed Pharma S.A., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2024-04-29 (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Metamizolum natricum, Caffeinum, Drotaverini hydrochloridum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 400 mg + 60 mg + 40 mg
Forma produktu: tabletki powlekane

Producent: Adamed Pharma S.A.
Numer zezwolenia: 25316
Ważność zezwolenia: 2024-04-29
Procedura rejestracji: NAR
ATC: N02BB52

Informacje o składnikach leku

metamizolum natricum - Metamizol (łac. metamizolum natricum) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny stosowany jako lek przeciwbólowy. Ma budowę chemiczną zbliżoną do aminofenazonu. Po raz pierwszy został otrzymany w niemieckiej firmie Hoechst AG w 1920. Do masowej produkcji trafił w 1922. Był dostępny bez recepty do lat siedemdziesiątych, gdy odkryto związane z nim ryzyko agranulocytozy – bardzo niebezpiecznej i potencjalnie śmiertelnej choroby krwi. Nie ma konsensusu co do poziomu ryzyka. W wielu krajach metamizol został albo wycofany całkowicie, albo ograniczono jego dostępność.

drotaverini hydrochloridum - Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik medyczny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu, zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu