Voriconazole Teva (Voriconazolum – proszek do sporządzania roztworu do infuzji) | Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Voriconazole Teva [Voriconazolum] (proszek do sporządzania roztworu do infuzji). W skład tego produktu wchodzą: Voriconazolum. Producentem tego produktu jest Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2019-10-29 (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Voriconazolum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 200 mg
Forma produktu: proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Producent: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 22428
Ważność zezwolenia: 2019-10-29
Procedura rejestracji: DCP
ATC: J02AC03

Powered by bazalekow.eu