Zeldox (Ziprasidonum – proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań) | Pfizer Polska Sp. z o.o.

Zeldox [Ziprasidonum] (proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: Ziprasidonum. Producentem tego produktu jest Pfizer Polska Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2017-01-10 (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Ziprasidonum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 20 mg/ml
Forma produktu: proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Producent: Pfizer Polska Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 09886
Ważność zezwolenia: 2017-01-10
Procedura rejestracji: NAR
ATC: N05AE04

Informacje o składnikach leku

ziprasidonum - Zyprazydon (łac. ziprasidonum) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny stosowany jako lek neuroleptyczny drugiej generacji w leczeniu objawów schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej. W 2001 roku jako piąty atypowy neuroleptyk został dopuszczony do stosowania w Stanach Zjednoczonych przez FDA. Doustna postać leku zawiera wodorosiarczan zyprazydonu, natomiast postać domięśniowa metanosulfonian zyprazydonu.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu