Zolvix (Monepantelum – roztwór doustny) | Elanco Europe Ltd. Lily House

Lek o nazwie Zolvix (Monepantelum / roztwór doustny). W skład tego produktu wchodzą: Monepantelum. Producentem tego produktu jest Elanco Europe Ltd. Lily House, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Monepantelum
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: 25 mg/ml
Forma produktu: roztwór doustny

Producent: Elanco Europe Ltd. Lily House
Numer zezwolenia: EU/2/09/101
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: QP52AX09

Powered by bazalekow.eu