Aivlosin (Tylvalosin – premiks do sporządzania paszy leczniczej) | ECO Animal Health Ltd.

Lek (weterynaryjny) o nazwie Aivlosin – substancja aktywna: Tylvalosin (premiks do sporządzania paszy leczniczej). W skład tego produktu wchodzą: Tylvalosin. Producentem tego produktu jest ECO Animal Health Ltd., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Tylvalosin
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: 42,5 mg/g
Forma produktu: premiks do sporządzania paszy leczniczej

Producent: ECO Animal Health Ltd.
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: QJ01FA92

Powered by bazalekow.eu