Clostriporc Coli (Szczepionka dla świń przeciwko kolibakteriozie i zakaźnemu martwicowemu zapaleniu jelit u prosiąt – zawiesina do wstrzykiwań) | IDT Biologika GmbH

Lek o nazwie Clostriporc Coli (Szczepionka dla świń przeciwko kolibakteriozie i zakaźnemu martwicowemu zapaleniu jelit u prosiąt / zawiesina do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: E. coli O8:K87, inaktywowane, E. coli O8: K87, K88 (F4), E.coli O 149: K91, K88 (F4), E.coli antygen fimbrialny K88, E.coli O101: K(A), K99 (F5), E.coli antygen fimbrialny K99, E.coli: CS 2011, 987p (F6), E.coli antygen fimbrialny 987p, E. coli toksoid ciepłochwiejnej enterotoksyny, E.coli beta- toksoid Clostridium perfringens typ C. Producentem tego produktu jest IDT Biologika GmbH, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: E. coli O8:K87, inaktywowane, E. coli O8: K87, K88 (F4), E.coli O 149: K91, K88 (F4), E.coli antygen fimbrialny K88, E.coli O101: K(A), K99 (F5), E.coli antygen fimbrialny K99, E.coli: CS 2011, 987p (F6), E.coli antygen fimbrialny 987p, E. coli toksoid ciepłochwiejnej enterotoksyny, E.coli beta- toksoid Clostridium perfringens typ C
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: -
Forma produktu: zawiesina do wstrzykiwań

Producent: IDT Biologika GmbH
Numer zezwolenia: 1092
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: QI09AB08

Informacje o składnikach leku

inaktywowane - Inkretyny – grupa hormonów jelitowych, które zwiększają poposiłkowe wydzielanie insuliny przez komórki β wysp trzustkowych, nawet zanim dojdzie do poposiłkowego wzrostu poziomu glukozy we krwi. Powodują one także zwolnienie absorpcji substancji pokarmowych przez zwolnienie opróżniania żołądka i bezpośrednie zmniejszenie pobierania pokarmu. Innym działaniem inkretyn jest zmniejszenie wydzielania glukagonu przez komórki α wysp trzustkowych. Przedstawiciele tej grupy hormonów jelitowych to: glukagonopodobny peptyd-1 (GLP-1) i glukozozależny peptyd insulinotropowy (żołądkowy peptyd hamujący, GIP). Oba hormony są szybko inaktywowane przez peptydazę dipeptydylową-4 (DPP-4). Amid GLP-1 (7-36) nie nadaje się na lek do powszechnego stosowania ponieważ musi być podawany w ciągłym wlewie podskórnym. Kilka długo działających analogów inkretyn, które odznaczają się insulinotropowym działaniem zostały opracowane, z których jeden eksenatyd (Byetta) został wprowadzony do lecznictwa (inny to liraglutyd). Główną niedogodnością w stosowaniu tego typu leków jest fakt że muszą one być podawane w postaci iniekcji podskórnej.

e.coli o101: ka - Pałeczka okrężnicy (łac. Escherichia coli) – Gram-ujemna względnie beztlenowa bakteria należąca do rodziny Enterobacteriaceae. Wchodzi w skład fizjologicznej flory bakteryjnej jelita grubego człowieka oraz innych zwierząt stałocieplnych. W jelicie ta symbiotyczna bakteria spełnia pożyteczną rolę, uczestnicząc w rozkładzie pokarmu, a także przyczyniając się do produkcji witamin z grupy B i K. Pałeczka okrężnicy w określonych warunkach wykazuje chorobotwórczość dla człowieka, wywołując głównie schorzenia: układu pokarmowego i moczowego. Nazwa bakterii pochodzi od nazwiska jej odkrywcy, austriackiego pediatry i bakteriologa Theodora Eschericha.

e.coli: cs 2011 - Pałeczka okrężnicy (łac. Escherichia coli) – Gram-ujemna względnie beztlenowa bakteria należąca do rodziny Enterobacteriaceae. Wchodzi w skład fizjologicznej flory bakteryjnej jelita grubego człowieka oraz innych zwierząt stałocieplnych. W jelicie ta symbiotyczna bakteria spełnia pożyteczną rolę, uczestnicząc w rozkładzie pokarmu, a także przyczyniając się do produkcji witamin z grupy B i K. Pałeczka okrężnicy w określonych warunkach wykazuje chorobotwórczość dla człowieka, wywołując głównie schorzenia: układu pokarmowego i moczowego. Nazwa bakterii pochodzi od nazwiska jej odkrywcy, austriackiego pediatry i bakteriologa Theodora Eschericha.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu