Czopki glicerolowe (Glyceroli suppositoria – czopki doodbytnicze) | Farmina Sp. z o.o.

Lek o nazwie Czopki glicerolowe (Glyceroli suppositoria / czopki doodbytnicze). W skład tego produktu wchodzą: Glycerolum, Acidum stearicum, Natrii carbonas. Producentem tego produktu jest Farmina Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Glycerolum, Acidum stearicum, Natrii carbonas
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 1 g
Forma produktu: czopki doodbytnicze

Producent: Farmina Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 19124
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC:

Informacje o składnikach leku

glycerolum - Gliceryna, glicerol (łac. glycerolum) – organiczny związek chemiczny z grupy cukroli; najprostszy trwały alkohol trójwodorotlenowy (triol).

acidum stearicum - Kwas stearynowy (gr. stear – łój, tłuszcz), C17H35COOH – organiczny związek chemiczny, jeden z nasyconych kwasów tłuszczowych, składnik stearyny. Kwas stearynowy występuje w postaci estru z gliceryną w tłuszczach zwierzęcych, a także w mniejszym stopniu w roślinnych (np. łój wołowy składa się w 24% z kwasu stearynowego). Otrzymuje się go w wyniku hydrolizy tłuszczów zwierzęcych w wysokiej temperaturze i pod zwiększonym ciśnieniem. Jest używany do produkcji świec, kredek świecowych, mydeł, kosmetyków, leków oraz do zmiękczania gumy.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu