Fevaxyn Pentofel (Inactivated Feline panleucopenia virus + inactivated Feline rhinotracheitis virus + inactivated Feline calicivirus + inactivated Feline infectious leukaemia virus + inactivated Chlamydia psittaci – zawiesina do wstrzykiwań) | Zoetis Belgium SA

Lek o nazwie Fevaxyn Pentofel (Inactivated Feline panleucopenia virus + inactivated Feline rhinotracheitis virus + inactivated Feline calicivirus + inactivated Feline infectious leukaemia virus + inactivated Chlamydia psittaci / zawiesina do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: []. Producentem tego produktu jest Zoetis Belgium SA, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: []
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: -
Forma produktu: zawiesina do wstrzykiwań

Producent: Zoetis Belgium SA
Numer zezwolenia: EU/2/96/002
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: QI06AL01

Powered by bazalekow.eu