Maść ichtiolowa (Ammonii bituminosulfonatis unguentum – maść) | Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Prolab” Sp.z o.o.

Lek (ludzki) o nazwie Maść ichtiolowa – substancja aktywna: Ammonii bituminosulfonatis unguentum (maść). W skład tego produktu wchodzą: Ichthammolum. Producentem tego produktu jest Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Prolab” Sp.z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2019-05-01 (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Ichthammolum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 10%
Forma produktu: maść

Producent: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne "Prolab" Sp.z o.o.
Numer zezwolenia: 21815
Ważność zezwolenia: 2019-05-01
Procedura rejestracji: NAR
ATC:

Informacje o składnikach leku

ichthammolum - Ichtiol i ichtamol (sulfobituminian amonowy, łac. Ammonii bituminosulfonas, Ichthammolum) − bardzo gęste ciecze o charakterystycznym zapachu przypominającym woń asfaltu. Wykazują właściwości bakteriostatyczne i przeciwzapalne. Składniki leków używanych w lecznictwie dermatologicznym. Stosowane miejscowo głównie w postaci maści, past, emulsji, zawiesin i roztworów do leczenia stanów zapalnych skóry, błon śluzowych i trudno gojących się ran. Otrzymywany jest z wysokosiarkowych łupków bitumicznych z ery mezozoiku. Poddaje się je suchej destylacji w 480 °C, następnie uzyskany produkt destyluje się w celu usunięcia produktów wysokocząsteczkowych (m.in. WWA). Destylat traktuje się kwasem siarkowym i zobojętnia. W przypadku zastosowania stężonego kwasu otrzymuje się ciemnobrunatną substancję, ichtamol (DSSO, z ang. dark sulfonated shale oil), a dla kwasu rozcieńczonego uzyskany produkt – ichtiol – jest koloru jasnego (PSSO, z ang. pale sulfonated shale oil). Substancje te są rozpuszczalne w wodzie i glicerolu natomiast trudno rozpuszczają się w etanolu i eterze dietylowym. Mają właściwości podobne do detergentów. Stosunek wodoru do węgla w obu produktach jest wysoki. Zawierają węglowodory, ok. 10% siarki, ok. 6% siarczanu amonu, zasady azotowe i tiofen. W przeciwieństwie do surowej ropy z łupków nie mają właściwości rakotwórczych.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu