Mitomycin Mylan (Mitomycinum – proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji) | Mylan S.A.S.

Lek Mitomycin Mylan – substancja aktywna: Mitomycinum (proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji). Zawiera w składzie: Mitomycinum. Wyprodukowała go firma: Mylan S.A.S., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2016-12-14 (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Mitomycinum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 40 mg
Forma produktu: proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

Producent: Mylan S.A.S.
Numer zezwolenia: 22041
Ważność zezwolenia: 2016-12-14
Procedura rejestracji: DCP
ATC: L01DC03

Informacje o składnikach leku

mitomycinum - Mitomycyna (mitomycin, ATC: L 01 DC 03) – inhibitor replikacji DNA wiążący się kowalencyjnie z matrycą DNA, co uniemożliwia jej rozplecenie. Lek jest stosowany w ogólnoustrojowym leczeniu nowotworów.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu