Natrium chloratum 0,9% Fresenius (Natrii chloridum – roztwór do infuzji) | Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.

Lek (ludzki) o nazwie Natrium chloratum 0,9% Fresenius – substancja aktywna: Natrii chloridum (roztwór do infuzji). W skład tego produktu wchodzą: Natrii chloridum. Producentem tego produktu jest Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Natrii chloridum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 9 mg/ml
Forma produktu: roztwór do infuzji

Producent: Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 02510
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: B05BB01

Informacje o składnikach leku

natrii chloridum - Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik medyczny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu, zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu