Norcuron (Vecuronii bromidum – proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań) | N.V. Organon

Lek o nazwie Norcuron (Vecuronii bromidum / proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: Vecuronii bromidum. Producentem tego produktu jest N.V. Organon, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2017-02-28 (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Vecuronii bromidum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 4 mg
Forma produktu: proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Producent: N.V. Organon
Numer zezwolenia: 00886
Ważność zezwolenia: 2017-02-28
Procedura rejestracji: NAR
ATC: M03AC03

Powered by bazalekow.eu