Phenylephrine Unimedic (Phenylephrinum – koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji) | Unimedic Pharma AB

Lek (ludzki) o nazwie Phenylephrine Unimedic – substancja aktywna: Phenylephrinum (koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji). W skład tego produktu wchodzą: Phenylephrini hydrochloridum. Producentem tego produktu jest Unimedic Pharma AB, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2022-10-11 (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Phenylephrini hydrochloridum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 10 mg/ml
Forma produktu: koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

Producent: Unimedic Pharma AB
Numer zezwolenia: 24316
Ważność zezwolenia: 2022-10-11
Procedura rejestracji: DCP
ATC: C01CA06

Powered by bazalekow.eu