Topotecan medac (Topotecanum – koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji) | medac Gesellschaft fur klinische Specialpraparate mbH

Lek (ludzki) o nazwie Topotecan medac – substancja aktywna: Topotecanum (koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji). W skład tego produktu wchodzą: Topotecanum. Producentem tego produktu jest medac Gesellschaft fur klinische Specialpraparate mbH, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Topotecanum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 1 mg/ml
Forma produktu: koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Producent: medac Gesellschaft fur klinische Specialpraparate mbH
Numer zezwolenia: 18922
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: DCP
ATC: L01XX17

Informacje o składnikach leku

topotecanum - Topotekan – organiczny związek chemiczny, chemioterapeutyk z grupy inhibitorów topoizomerazy. Lek ten jest przyjmowany w postaci chlorowodorku. Topotekan (w preparacie Hycamtin) jest pierwszym zarejestrowanym inhibiotorem topoizomerazy I, który może być stosowany doustnie. Poza tym lek może być stosowany we wlewie dożylnym.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu